KURZY ŠPANIELČINY
V KOŠICIACH

KURZY V KOŠICIACH LETNÝ SEMESTER

Štandardné kurzy prebiehajú ONLINE .
Začínajú 10. juna | trvanie: 9 týždňov - 2x do týždňa (pondelok - streda) - (utorok - štvrtok) alebo 1x do týždňa (piatok).

INDIVIDUÁLNE KURZY Prebiehajú v škole alebo online. VIAC INFO

ONLINE KURZY Ak uprednostňujete študovať online. VIAC INFO

KURZY ŠPANIELČINY V KOŠICIACH PONÚKAME ONLINE
Od 10. juna do 8. augusta | Trvanie: 9 týždňov.
Malé skupiny | Cena: 168€ (Piatok 148€)

NAPÍŠ NÁM!

Kurzy budú pokračovať prezenčne, ak to situácia bude umožňovať. Ak nebude možná prezenčná výučba, kurzy budú pokračovať online - podľa vzájomnej dohody, resp. podľa platných opatrení.

Naši učitelia sú Španieli, ale hovoria po slovensky na komunikatívnej úrovni, takže sa s nimi bez problémov dohovoríš. Na hodinách však hovoríme len po španielsky, a to aj s úplnými začiatočníkmi. Naša metóda je založená na komunikácii iba v španielčine.

[email protected]

NAUČIŤ SA PO ŠPANIELSKY V KOŠICIACH?

Kurzy španielčiny v centre Košíc s rodenými hovoriacimi

V roku 2018 La Latina otvorila aj v Košiciach, konkrétne 5.marca. Od začiatku bolo hlavnou myšlienkou priniesť aj do Košíc to, čo nám v Bratislave pomohlo stať sa vzorom pre iné jazykové školy: profesionalitu, dynamické a zábavné hodiny, učiteľov so vzdelaním, ktorí sú rodení hovoriaci, a našu snahu, aby sa zo štúdia španielčiny stal nezabudnuteľný zážitok.
Po všetkých týchto rokoch môžeme povedať, že La Latina v Košiciach je najlepšia voľba, čo sa týka štúdia španielčiny v tomto meste.
Či už je to formou skupinových, alebo individuálnych kurzov, nakoľko škola v Košiciach má rovnaké charakteristiky ako jej “sestra” v Bratislave, ktoré ju odlišujú od konkurencie.
Nie sme len obyčajnou jazykovou školou. Našou víziou nie je iba vyučovať španielčinu, ale tiež chceme, aby si spoznal kultúru, hudbu, gastronómiu a mestá nielen Španielska, ale aj Latinskej Ameriky.
Preto pre teba radi budeme bránou do tohto nového sveta. Čakáme na teba!

“Kvalita, profesionalita a atmosféra na hodinách je to, čo más odlišuje od ostatných.”

Za štyri roky výučby v Košiciach sme sa stali najlepšou a najdôležitejšou školou španielčiny. Vďaka našej metóde už od začiatku začneš hovoriť a konverzovať po španielsky, veľmi rýchlo sa naučíš slovíčka aj gramatiku a uvidíš rýchly pokrok.

Atmosféra na hodinách v La Latine je jedinečná, profesori sa ti prispôsobia a budú sa snažiť, aby si si kurz naozaj užil. Naši profesori, urobia všetko pre to, aby si sa na našom kurze v Košiciach toho veľa naučil a zároveň aj zabavil.

  • Konverzácia už od prvého dňa
  • Zábava a profesionalita
  • Najlepšie priestory v centre Košíc
  • Malé skupiny

NAPÍŠ NÁM!
interface
interface

Košice

La Latina

portfolio thumb
portfolio thumb
portfolio thumb
portfolio thumb
portfolio thumb
portfolio thumb
portfolio thumb
portfolio thumb
portfolio thumb
portfolio thumb
portfolio thumb
shape shape

ČASTÉ OTÁZKY

Máš nejaké otázky?

Ak sa chceš prihlásiť na skupinový kurz, musíš si najskôr vybrať vyhovujúci a dostupný kurz . Na rezerváciu miesta v skupine treba uhradiť cenu kurzu v plnej výške alebo minimálnu zálohu 50€. Toto je možné urobiť podľa pokynov odoslaných e-mailom. V prípade záujmu o vystavenie faktúry s tvojimi údajmi je potrebné tento fakt oznámiť vopred, ešte pred zaplatením kurzovného.

Na skupinový kurz sa môžeš prihlásiť kedykoľvek pred jeho začiatkom, alebo aj po jeho začatí, pokiaľ sú ešte k dispozícii voľné miesta . Odporúčame sa zaregistrovať čo najskôr , aby si nezostal bez voľného miesta v požadovanej skupine.

Novým študentom, ktorí nie sú úplní začiatočníci, odporúčame v našej škole absolvovať zaraďovací test telefonicky (po dohodnutí dňa a času e-mailom). Študenti, ktorí úspešne ukončili kurz v našej škole, budú môcť pokračovať v ďalšej úrovni.

Prvou možnosťou je zaplatiť celú cenu kurzu už počas registrácie, alebo môžeš zaplatiť iba zálohu 50€ a zvyšok kurzovného uhradiť neskôr. Celý kurz musí byť zaplatený počas prvého týždňa a to v škole, alebo prevodom na bankový účet podľa pokynov v e-maile.

Skupinové kurzy sa konajú dva dni v týždni (pondelok a streda alebo utorok a štvrtok) a hodiny trvajú 90 minút. Máme aj druhú možnosť: piatkové skupiny, jeden deň v týždni a 120 minút. Obsah kurzov určuje škola. Škola takisto určuje cenu, trvanie kurzu, dátum začatia a dátum ukončenia kurzu. Počet študentov v skupine je medzi 4 a 10.

Počas výučby sa používa iba španielčina. Celá výučba je vedená v tomto jazyku (dokonca aj pre začiatočníkov), pretože učiteľ vďaka svojim vedomostiam a skúsenostiam vie, ako to dosiahnuť. Znalosť slovenského alebo anglického jazyka nie je podmienkou .

Počas kurzu sa používa učebnica podľa zodpovedajúcej úrovne. Táto kniha nie je zahrnutá v cene kurzu, ale je možné si ju v škole zakúpiť. Počas hodín budú učitelia bezplatne rozdávať aj doplňujúce materiály s vysvetleniami a cvičeniami.

Každý študent musí patriť do jemu určenej skupiny podľa svojej úrovne a rozvrhu (vždy v rovnaké dni a hodiny). Len veľmi výnimočne je možné navštevovať kurzy dvoch skupín v rôznom čase, avšak dohoda je možná .e-mailom .. Ak sa počas prvého týždňa kurzu usúdi, že úroveň nie je dostatočná, pokúsime sa o nájdenie najlepšieho možného riešenia pre študenta, samozrejme po predošlej e-mailovej dohode.

Učitelia našej školy sú rodení učitelia zo Španielska alebo z Latinskej Ameriky, ktorí majú učiteľské vzdelanie a skúsenosti. Každý z nich je iný, ale všetci majú schopnosti a nadšenie pre výučbu.

Všetci naši učitelia majú univerzitné vzdelanie a tréningy v špecifických oblastiach, týkajúcich sa učenia španielčiny ako cudzieho jazyka. Náš tím pozostáva aj z učiteľov, ktorí majú vzdelanie v oblasti práva a ekonomiky, a sú špecialistami vo vyučovaní obchodnej španielčiny. Všetci však zdieľajú rovnakú vášeň a entuziazmus pre vyučovanie španielčiny.

Skupinové kurzy sa vyučujú našou vlastnou vyučovacou metódou Bullidor . Každá skupina môže mať hodiny s rôznymi učiteľmi, ktorí sú zladení tak, aby zabezpečili riadne fungovanie kurzov. Hodiny sú dynamické a veselé a študenti sa nielen učia, ale aj zabávajú .

Na konci kurzu, ak sa študent pravidelne zúčastňoval hodín a prešiel záverečnou skúškou, bude môcť získať certifikát o účasti na kurze.

Dôležitou vecou pri učení sa cudzieho jazyka je používať ho (to platí aj pre začiatočníkov), takže už od samého začiatku budeš na hodine používať španielčinu. Rozumieme, že každý človek je iný, a niektorí sa chcú do vyučovacieho procesu zapájať viac, a niektorí menej. Žiadny problém! Všetci robíme chyby, práve to je ale spôsob, ktorým sa učíme. Naše skupinky na kurzoch sú malé a s dobrou atmoférou, aby si si jazyk nielen precvičoval, ale sa aj učil na chybách iných študentov, ktorých budú učitelia opravovať.

Ako vždy, keď sa učíme niečo nové, pokrok závisí od miery nášho úsilia. Zo strany školy, naši učitelia, využívajúc našu metódu a svoje skúsenosti, urobia všetko pre to, aby sa tvoje znalosti španielčiny znásobovali, ale je dôležité, aby si aj ty vložil svoju časť úsilia do tohto procesu.

Čo hovoria naši študenti?

Opinions by Google Reviews :

Úroveň A1 :
Metodológia je petfektna, lekcie sú po španielsky, ale učitelia vedia ako hovoriť, čiže rozumiete všetko od prvého...

Úroveň A2 :
Skvela skola, prijemne priestory a ucitelia native speakeri, ktori su mladi, plni humoru a ucivo sa s nimi prebera...

Úroveň B1 :
Fantastická škola, lekcie sú po španielsky ale učitelia tiež vedia po anglicky a slovensky. Škoda, že už kurz končí.