INDIVIDUÁLNE KURZY ŠPANIELČINY

UČITELIA Z LA LATINY

Kvalifikovaní a skúsení v prezenčnej a online výučbe španielčiny.

avater

Marta

Učiteľ zo Španielska

avater

Laura

Učiteľka zo Španielska

avater

Javiera

Učiteľka z Čile

avater

Carolina

Učiteľ zo Argentíny

avater

Gonzalo

Učiteľ z Argentíny

avater

David

Učiteľ zo Španielska

La Latina

Naše fotky

portfolio thumb
portfolio thumb
portfolio thumb
portfolio thumb
portfolio thumb
portfolio thumb
portfolio thumb
portfolio thumb
portfolio thumb
shape shape
saaspik

Individuálne kurzy španielčiny prezenčne alebo online na mieru

Najrýchlejšia, najintenzívnejšia a individuálna forma učenia sa španielčiny prezenčne (v Bratislave a Košiciach) alebo online, prispôsobená všetkým požiadavkám našich študentov.

Na individuálne kurzy sa môžeš prihlásiť kedykoľvek. Individuálne kurzy sa úplne prispôsobujú potrebám študentov (DELE, maturita, skúšky, biznis španielčina...). Naši učitelia majú vysokoškolské vzdelanie v odboroch: právo, ekonómia, biznis a prekladateľstvo.

NAPÍŠ NÁM!

Štúdium prispôsobené individuálnym
potrebám študentov

Škola La Latina je najlepšou školou španielčiny na Slovensku. Naši profesori sú všetci vysokoškolsky vzdelaní, rodení hovoriaci zo Španielska a Latinskej Ameriky. Učíme cudzincov španielčinu (ELE) už viac ako 10 rokov. Naučíš sa autentický prízvuk a správnu gramatiku a získaš tú najlepšiu skúsenosť so štúdiom španielčiny.
Certifikáty o absolvovaní kurzu španielčiny v La Latine sú dostupné na požiadanie. Taktiež ťa pripravíme aj na skúšku na získanie certifikátu zo španielčiny DELE.

  • Učitelia sú rodení hovoriaci
  • Zábava a profesionalita
  • Individuálny prístup
  • Vysoká flexibilita
NAPÍŠ NÁM!
saaspik

ČASTÉ OTÁZKY

Máš nejaké otázky?

Ak sa chceš prihlásiť na individuálne kurzy, napíš e-mail na adresu školy a my ti hneď pošleme informácie o kurzoch, hodinách a ich trvaní, cenách, spôsobe platby a odpovieme na všetky tvoje otázky. Individuálny kurz je určený aj pre začiatočníkov alebo študentov, ktorí chcú napredovať vo svojom štúdiu, alebo sa môže úplne prispôsobiť požiadavkam študentov - príprava na škúšky DELE, biznis a firemná španielčina. Môžeš sa registrovať kedykoľvek.

Individuálny kurz, ktorý sa koná buď osobne, alebo cez Skype, môžeš začať kedykoľvek. Študent si vyberie z ponúkaných možností (7, 14 o 24 lekcií), uhradí cenu kurzu a dohodne sa, kedy chce mať prvú hodinu. Individuálne lekcie prebiehajú vo forme vyučovacej hodiny, ktorej trvanie je 60 minút (alebo 90/120 minút - podľa dohody). Počet hodín, frekvencia, rozvrh a študijný plán sa určuje po dohode so študentom. Keď študent zaplatí za určitý počet hodín, tieto hodiny sú v trvaní 60 minút aj v prípade, že budú neskôr zmenené na hodiny v trvaní 90 alebo 120 minút. To znamená, že ak študent zaplatí za 24 lekcií/hodín, môže mať 24 lekcií v trvaní 60 minút alebo 16 lekcií v trvaní 90 minút.

Áno, kurz môže byť prispôsobený aj pre 2, 3, 4+ osoby. Keď nám pošleš e-mail, v ktorom prejavíš záujem o viac informácii ohľadom individuálnych kurzov, nezabudni spomenúť aj to, pre koľko osôb by tento kurz mal byť určený a my ti následne pošleme ponuku. Kurz sa môže konať prezenčne v škole v Bratislave alebo Košiciach, online alebo mimo školy, napríklad podľa požiadaviek vo firme, atď.

Za individuálne kurzy sa platí vopred a číslo účtu, na ktoré treba zrealizovať platbu ti pošleme e-mailom. Ak ide o prezenčný kurz v Bratislave je možné zaplatiť aj v hotovosti priamo v škole. V prípade záujmu o vystavenie faktúry s vašimi údajmi, je potrebné tento fakt oznámiť vopred ešte pred zaplatením kurzovného.

Ponúkame poukážky s určitým počtom hodín. Po zakúpení jednej z týchto poukážok môže študent využiť svoj počet hodín spôsobom, aký mu vyhovuje, vždy po dohode so školou buď e-mailom alebo osobne. Dohodnúť sa dá týždenný počet hodín a aj prerušenie kurzu počas istého obdobia. Hodiny môžu byť zmenené alebo zrušené jeden deň vopred e-mailom.

Počas kurzu sa používa učebnica podľa zodpovedajúcej úrovne. Táto kniha nie je zahrnutá v cene kurzu, ale je možné si ju v škole zakúpiť. Počas hodín budú učitelia bezplatne rozdávať aj doplňujúce materiály s vysvetleniami a cvičeniami. Pri individuálnych online kurzoch sú všetky materiály zahrnuté v cene..

Dohodnutú lekciu je možné zrušiť výlučne e-mailom, najneskôr však 24 hodín vopred. V opačnom prípade sa hodina považuje za odučenú a bude odrátaná z celkového počtu študentom zaplatených hodín. Zrušenie hodiny nie je platné, ak sa vyžiada iným spôsobom, (to znamená iným priamym spôsobom kontaktovaním niektorého z profesorov, cez skype, mobil, a nie priamo kontaktovaním školy e-mailom) alebo s časovým predstihom menším ako 24 hodín.

Áno, hneď po skončení individuálneho kurzu je možné si kurz predĺžiť o rovnaký, prípadne iný počet hodín.

Učitelia našej školy sú rodení učitelia zo Španielska alebo z Latinskej Ameriky, ktorí majú učiteľské vzdelanie a skúsenosti. Každý má iný profil, ale všetci majú schopnosti a nadšenie pre výučbu.

Všetci naši učitelia majú univerzitné vzdelanie a tréningy v špecifických oblastiach, týkajúcich sa učenia španielčiny ako cudzieho jazyka. Náš tím pozostáva aj z učiteľov, ktorí majú vzdelanie v oblasti práva a ekonomiky, a sú špecialistami vo vyučovaní obchodnej španielčiny. Všetci však zdieľajú rovnakú vášeň a entuziazmus pre vyučovanie španielčiny.

Počas výučby sa používa iba španielčina. Celá výučba je vedená v tomto jazyku (dokonca aj pre začiatočníkov), pretože učiteľ vďaka svojim vedomostiam a skúsenostiam vie, ako to dosiahnuť. Znalosť slovenského alebo anglického jazyka nie je podmienkou.

Na konci kurzu, ak sa študent pravidelne zúčastňoval hodín a prešiel záverečnou skúškou, bude môcť získať certifikát o účasti na kurze.

Dôležitou vecou pri učení sa cudzieho jazyka je používať ho (to platí aj pre začiatočníkov), takže už od samého začiatku budeš na hodine používať španielčinu. Rozumieme, že každý človek je iný, a niektorí sa chcú do vyučovacieho procesu zapájať viac, a niektorí menej. Žiadny problém! Všetci robíme chyby, práve to je ale spôsob, akým sa učíme. Naše skupinky na kurzoch sú malé a s dobrou atmoférou, aby si si nielen jazyk precvičoval, ale aj sa učil na chybách iných študentov, ktorých učitelia budú opravovať.

Rovnako ako pri skupinových kurzoch, tak aj pri individuálnych používame našu metódu Bullidor. Každá skupina môže mať hodiny s rôznymi učiteľmi, ktorí sú zladení tak, aby zabezpečili riadne fungovanie kurzov. Hodiny sú dynamické a veselé a študenti sa nielen učia, ale aj zabávajú.

Čo hovoria naši študenti?

Opinions by Google Reviews

Úroveň C1:
Túto jazykovú školu odporúčam všetkými desiatimi =) Skvelá lokalita v centre mesta, super učitelia a najlepšie...

testimonial

Julka
Sykacková

Študentka

Úroveň A1:
Je ťažké si vybrať dobrú jazykovku, keďže ich je tak veľa . La latinu som si vybral na základe recenzií a určite to bolo..

testimonial

Peter
Wobnar

Študent

Úroveň A0:
Môj individuálny kurz bol skvelý, taktiež profesori, ktorých som mal ma naučili veľa, ešte som dostal typy k návšteve Španielska.

testimonial

Tereza
Novotná

Študentka