DEJINY ŠPANIELSKA 12. OKTÓBER
SPOJENIE DVOCH SVETOV

ŠPANIELSKO A LATINSKÁ AMERIKA
ZJEDNOTENIE NÁS VŠETKÝCH

blog

Národný deň Španielska alebo "El día de la Hispanidad", ktorý oslavujeme 12. októbra, je sviatkom španielskej kultúry a všetkých hispánskych kultúr. Presne 12. októbra 1492 sa španielske lode pod velením Krištofa Kolumba doplavili na americkú pôdu a navždy zmenili históriu sveta.

Naším prianím je, aby ľudia vnímali historické fakty a aby ich skreslenia nenarúšali vzťahy medzi hispánskymi národmi. S hrdosťou preto oslavujeme tento sviatok a hodnoty, ktoré predstavuje.

Čierna legenda. Čomu ľudia veria a ako to v skutočnosti bolo.

Šťastná náhoda počas expedície?

Často sa hovorí, že príchod Španielov do Ameriky bol šťastnou náhodou, čo je však omyl. Objavenie Ameriky je vyznamný historický míľnik, keď španielska námorná flotila pod velením Krištofa Kolumba a pod záštitou Španielskeho kráľovstva dosiahla niečo, čo sa zdalo predtým nemožné.

Niekoľkým tisícom mužov v početnej nevýhode sa podarilo podrobiť si takmer celú Ameriku vďaka spojenectvám, ktoré postupne uzatvárali s pôvodným obyvateľstvom. Španieli na americký kontinent potom postupne prinášali svoju kultúru, kresťanstvo a ekonomickú prosperitu.

Pôvodne zamýšľané hľadanie nových obchodných ciest do Ázie viedlo tak k objaveniu úplne nových možností. Objavenie Ameriky predstavovalo vskutku obrovský prínos nielen pre samotné Španielsko, ale aj pre život všetkých Európanov. Španieli z Ameriky do Európy priviezli zemiaky, paradajky, kukuricu, kakao a množstvo ďalších neznámych potravín.

blog

Pôvodné obyvateľstvo - vyspelé civilizácie?

Verí sa, že domorodí obyvatelia Ameriky boli mierumilovní. Boli však rovnako bojovní alebo ešte krutejší ako vtedajší Európania. Ľudské obete ako súčasť domorodých rituálov sa skončili až s príchodom Španielov.

Preto sa podmanení domorodci pridali k španielskemu ľudu. Ako by bolo inak možné, aby malá skupina Európanov dosiahla nad nimi víťazstvo? Nová éra postupne zlepšovala životné podmienky obyvateľstva na americkom kontinente. Ako inak by sa mohla španielska vláda udržať pri moci tak dlho pri tak malom počte Španielov? Odpoveďou je slabý odpor a vďačnosť domorodého obyvateľstva za nové spoločenské usporiadanie.

Nie len Európa ťažila z toho, čo prišlo z Ameriky, ale aj Amerika ťažila z mnohých nových európskych surovín. Španieli priviezli do Ameriky dobytok, ovce a ošípané, rôzne strukoviny a ryžu, pomaranče a citróny, kone a víno, železo a oceľ a množstvo ďalších.

Hovorí sa, že španielski dobyvatelia boli mimoriadne astronomicky a poľnohospodársky zruční a mali množstvo znalostí z rôznych odvetví. Zavedenie španielskeho jazyka a písma taktiež umožnilo šírenie španielskej kultúry po celom kontinente.

Genocída?

Španieli pôvodné domorodé obyvateľstvo nevyvražďovali. Je pravda, že v dôsledku nových chorôb, ktoré Európania so sebou priniesli, prišlo k masovým úmrtiam. Tento ničivý dopad chorôb v Amerike bol podobný účinku čierneho moru o dvesto rokov predtým v Európe. Masové úmrtia domorodého obyvateľstva boli teda neúmyselné.

Ďalším dôkazom toho, že ku genocíde nedošlo, je súčasné zloženie latinskoamerickej populácie. Prítomnosť genetiky pôvodného obyvateľstva a jeho miešania s Európanmi sú stále evidentné.

blog blog

Otroctvo?

Španieli si kládli otázku: máme právo pôvodné obyvateľstvo zotročiť alebo máme povinnosť považovať ich za rovnocenných a šíriť medzi nimi kresťanstvo?

Samotná Španielska katolícka kráľovná Izabela I. Kastílska bojovala proti otroctvu (300 rokov pred Abrahamom Lincolnom). Kráľovná spolu s kráľom Ferdinandom II. Aragónskym vždy trvali na tom, aby sa s domorodým obyvateľstvom zaobchádzalo dobre.

Katolícka kráľovná Izabela I..Kastílska vo svojom závete napísala: "Zabezpečte pôvodným obyvateľom Ameriky, aby sa s nimi vždy zaobchádzalo dobre a spravodlivo."

Izabela I. Kastílska
Vyzdvihnime tiež postavu Bartolomeja (Bartolomé de la Casa). Biskup, filozof a právnik, ktorý bol hlavným obrancom pôvodného obyvateľstva a bol vymenovaný za „prokurátora alebo univerzálneho ochrancu všetkých Indiánov“.

Šírenie kresťanstva

Je dôležité chápať historické udalosti v dobovom kontexte. Šírenie krasťanstva určite neznamenalo ničenie domorodých kultúr.

blog

Drancovanie zlata? Rozvoj Ameriky.

Údajné masívne drancovanie zlata, striebra a pokladov je ľahko vyvrátiteľné. Len malú časť zlata Španieli odviezli do Európy, väčšina ostala v Amerike. Pre pôvodné obyvateľstvo nemalo zlato ekonomickú hodnotu, iba estetickú.

Španielski dobyvatelia založili v latinskej Amerike počas španielskej nadvlády nespočetne veľa miest a až 27 univerzít. Katedrály, chrámy, kostoly, nemocnice, knižnice a obrovské množstvo architektonicky vzácnych stavieb vybudovaných počas španielskej nadvlády vytvárajú spoločné hispánske kultúrne dedičstvo všetkých súčasných hispánskych krajín.

blog

Hispánske kultúrne dedičstvo - dôvod na oslavu

Vďaka historickému míľniku objavenia Ameriky Španielmi zdieľame spoločne s miliónmi ľudí po celom svete nie len spoločný jazyk, ktorý nám umožňuje navzájom si rozumieť a ktorý s radosťou v našej škole učíme, ale aj nesmierne rozmanité a mimoriadne pestré spoločné kultúrne bohatstvo a spoločné chápanie sveta a života.

12. októbra budeme tieto univerzálne hodnoty naďalej každý rok oslavovať a pripomínať si túto historickú udalosť bez hanby či viny, naopak s hrdosťou, s radosťou a s kultúrnou spolupatričnosťou.

Nech žije hispánske dedičstvo!

Prajeme Vám šťastný Národný deň Španielska a šťastný Hispánsky deň!

¡Viva España e Hispanoamérica!

blog